Els alumnes de 4t de Primària del Col·legi Francesc Candela han iniciat este curs l’ús del llibre digital.

*El col·legi Francesc Candela introduïx el llibre digital a partir de 4t de Primària. Un programa d’innovació pedagògica que s’engloba dins del Projecte Educatiu del Centre per a l’accés de l’alumnat a les noves tecnologies. Per posar-lo en marxa, el profesorat ha participat, i continua fent-ho, en cursos de formació en l’ús del llibre digital*

Els alumnes de 4t de Primària del Col·legi Francesc Candela han iniciat este curs l’ús del llibre digital. Ara, estudien Matemàtiques, Coneixement del Medi, Plàstica i activitats d’altres àrees en format digital i la resta en paper. Este programa d’innovació pedagògica s’engloba dins del Projecte Educatiu del Centre per a l’accés de l’alumnat a les noves tecnologies.

El fet de dotar cada alumne del seu ordinador portàtil ha sigut assumit amb un Pla Econòmic del Centre, on el 30 % prové d’un Contracte-Programa de la Conselleria d’Educació per a l’accés universal de l’alumnat a les noves tecnologies. La resta ha estat assumit pels recursos del centre i amb la col·laboració del l’Associació de Mares i Pares del Col·legi.

Per a posar-lo en marxa, el professorat ha participat, i continua fent-ho, en cursos de formació en l’ús del llibre digital.

Les professores que estan duent a terme el projecte són les tutores de 4t María Navascuez i Yolanda Gil. Transcorregut ja més de la meitat del curs i amb els resultats de les avaluacions realitzades, la valoració que fan és molt positiva, tant per part del professorat com per part de l’alumnat.

A més, actualment, tots els cursos d’Educació Primària i el 50% d’Infantil del Col·legi Francesc Candela ja disposen de Pissarres Digitals en les aules.